CONFIDENȚIALITATE

Go back

You are in AUXOLOGICO

CONFIDENȚIALITATE

PRIVACY POLICY POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ACESTUI SITE INTRODUCEREA 

Această politică de confidențialitate are scopul de a descrie modul în care site-ul este gestionat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl consultă. Aceasta este o declarație făcută în temeiul art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 celor care interacționează cu site-ul instituțional al Istitutului Auxologico Italian, accesibil electronic  la adresa: www.auxologico.it.

Informațiile sunt furnizate numai pentru site-ul menționat mai sus nu și pentru alte site-uri web consultat de utilizator prin link-uri. Site-ul www.auxologico.it este deținut de Istitutul Auxologico Italian Utilizatorii trebuie să citească cu atenție această politică de confidențialitate înainte de a trimite orice tip de informații personale și / sau să completeze orice formă electronică pe site-ul însuși. 

"PROPRIETARUL TRATAMENTULUI"

După consultarea acestui site, pot fi procesate date referitoare la persoane identificate sau identificabile. "Proprietarul" tratamentului lor este Istitutul Auxologico Italian cu sediul în Milano (Italia), via L.Ariosto nr 13. 

LOCUL DE PROCESARE AL DATELOR

Operațiunile de procesare legate de serviciile web ale acestui site au loc la Biroul de Marketing al Istitutului Auxologico Italian, din Milano, prin intermediul Spagnoletto 5 și sunt gestionate numai de personalul tehnic al biroului însărcinat cu prelucrarea sau de persoanele responsabile cu operațiunile ocazionale de întreținere. Nu sunt comunicate sau difuzate date care derivă din serviciul web.  

TIPURI DE DATE PROCESATE 

Date de navigație. Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, însă, prin natura lor, ar putea permite, prin procesarea și asocierea cu datele deținute de terți, să se permită identificarea utilizatorilor.  
Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii conectați la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (scopul bun, eroarea etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime despre utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă și sunt șterse imediat după.
Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor infracțiuni ipotetice în domeniul IT pagubele site-ului: cu excepția acestei eventualități, datele despre contactele web nu persistă mai mult de șapte zile.
Datele furnizate in mod voluntar de catre utilizator.
Trimiterea optionala, explicita si voluntara a mesajelor electronice la adresele indicate pe acest site implica achizitionarea ulterioara a adresei expeditorului, necesara pentru a raspunde cererilor si la orice alte date personale incluse in mesaj.

COOKIES

Nu este folosit cookie-uri pentru transmite informatii de natura personala,nici nu vin utilizate c.d.cookie-uri permanente de orice tip sau sisteme de urmarire a utilizatorilor.
Utilizarea c.d.cookie-uri pentru sesiuni (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului si care dispar atunci cand browserul este inchis) sunt strict limitate la transmiterea identificatorilor de sesiuni (constand in numere aliatorii generate de server) necesare pentru a permite navigarea securizata si un site eficient.
C.d .cookie-urile pe sesiune utilizate pe acest site evita utilizarea altor tehnici IT care pot afecta confidentialitatea navigarii utilizatorilor si nu permit obtinerea datelor personale de identificare ale utilizatorului.

PREVEDEREA OPTIONALA A DATELOR

In afara de cea specificata pentru datele de navigare ,utilizatorul este liber sa furnizeze datele personale continute in formularele de cerere adresate Institutului Auxologico Italian sau indicate in zonele de contact corespunzatoare.
Neefectuarea acestor date poate face imposibila obtinerea celor solicitate.

METODA DE TRATARE

Datele personale sunt procesate de instrumente automate pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.
Se observa masuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegala sau incorecta, si accesul neautorizat.

DREPTURILE PARTILOR INTERESATE 

Drepturile recunoscute de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt numeroase si printre aceasta dreptul de a solicita operatorului de date accesul la datele cu caracter personal si corectarea sau stergerea acestuia sau limitarea prelucrarii pe care ingrijoreaza sau se opun prelucrarii acestora, pe langa dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea procesarii bazate pe acordul acordat inainte de revocare.dreptul de a depune o plangere la Autorita Garant pentru protectie de date cu caracter personal.
Pentru a va exercita aceste drepturi.puteti contacta Proprietarul de date trimitand o comunicare scrisa la adresa Institului Auxologico Italian-Directia Generala -strada L.Ariosto 13-20145 Milano, sau prin fax la n.02.619112204.

PERSOANA RESPONSABILA PENTRU PROTECTIA DATELOR 

Institul numit un Responsabil pentru Protectia Datelor(RPD), in persoana doot. Alberto Ronchi, accesibil la urmatoarea adresa de email: dpo@auxologico.it.